pašaukimas

pašaukimas
pašaukìmas sm. (2) 1. SD286, Sut, N, KI21l, M, LL175, Rtr, NdŽpašaukti 4: Prieš pašaukìmą valgyt atejo mama Pv. | refl. KI211, NdŽ. 2.pašaukti 5: Pašaukìmas į kovą NdŽ. Pašaukimas į kariuomenę . Ne patis save padarė sakytoju žodžio Dievo, bet laukė pašaukimo Dievo DP27. 3.pašaukti 10: Vaje, koks būtų buvęs seniau pašaukìmas, kokia gėda už tokį darbą! Skr. 4. Sl, Krč, , Vgr vardas, pavadinimas; pravardė: Upelių yra, bet be pašaukìmų Ant. Turėjo anys sūnų, pašaukimas jo buvo Čiužiukėlis TDrIV201(Dglš). Toks ežerų pašaukìmas nuo senovės Kair. Stupurų sodžius – turėjo tokį pašaukìmą Jnš. Pondie, užmiršau jų pašaukìmą! Grž. Pašaukìmo aš anam nežinau Klk. 5. P, BzF152, Ser polinkis, patraukimas į kokį darbą, profesiją: Žmogaus pašaukìmas yra jo prigimties palinkimas į tam tikrus uždavinius FT. Vaikų auklėjimas virto jo pašaukimù 1. Neturėti pašaukìmo kam, į ką NdŽ. Ruoštis savo pašaukìmui NdŽ. Mano pašaukimas – ieškoti ir lasyti tautos kultūros blizgučių Vaižg. Laikė klieriką kelis metus, nežinodami, ar jis turi „pašaukimą“ V.Kudir. | prk.: Dalis jų grįžta prie savo senobinių knebinių bei gyvenimo, kita gi [=o kita] – bėgūnai iš pašaukimo – geležinkeliais lekia į kitas rėdybas A1885,74. 6. atsišaukimas, proklamacija: Vyriausybė atrado daugumą pašaukimų LC1887,14. 7. simpatijos jausmas, patraukimas: Ji nieko merga, bet kad nėr pašaukìmo . Pašaukìmo su vyrais neturėjau Krž. 8. luomas: Turite rūpintis, idant pagalei pašaukimą jūsų ... vaikus ir šeimynėlę jūsų ... patogiai išlaikyt galėtumbit PK234-235. Visokio pašaukimo žmonėms išguldinėjo evanelijas vėl lietuviškai M.Valanč. Visi žmonių pašaukimai sudėdinėjo dovanas Gmž. 9. refl. NdŽpašaukti 13 (refl.). \ šaukimas; apšaukimas; atšaukimas; iššaukimas; nušaukimas; pašaukimas; paršaukimas; prašaukimas; prišaukimas; sušaukimas; užšaukimas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • pašaukimas — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Asmenybės santykis su kuria nors darbo rūšimi, pasireiškiantis siekiu visą gyvenimą dirbti tą darbą. Šį santykį lemia motyvacijos, sugebėjimų ir charakterio bruožų vienovė, kurią žmogus suvokia kaip… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • pašaukimas — pašauki̇̀mas dkt. Rašýtojo pašauki̇̀mas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • pedagoginis pašaukimas — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Motyvacinių, potencinių ir charakterio savybių visuma, reikalinga pedagogo profesijai įgyti, pedagoginiam darbui sėkmingai ir su pasitenkinimu dirbti, išgyvenant jį kaip savo gyvenimo paskirtį. Pedagoginio… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • pedagogo pašaukimas — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Motyvacinių, potencinių ir charakterio savybių visuma, reikalinga pedagogo profesijai įgyti, pedagoginiam darbui sėkmingai ir su pasitenkinimu dirbti, išgyvenant jį kaip savo gyvenimo paskirtį …   Sporto terminų žodynas

  • Beruf — pašaukimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Asmenybės santykis su kuria nors darbo rūšimi, pasireiškiantis siekiu visą gyvenimą dirbti tą darbą. Šį santykį lemia motyvacijos, sugebėjimų ir charakterio bruožų vienovė, kurią žmogus suvokia… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • vocation — pašaukimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Asmenybės santykis su kuria nors darbo rūšimi, pasireiškiantis siekiu visą gyvenimą dirbti tą darbą. Šį santykį lemia motyvacijos, sugebėjimų ir charakterio bruožų vienovė, kurią žmogus suvokia… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • призвание — pašaukimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Asmenybės santykis su kuria nors darbo rūšimi, pasireiškiantis siekiu visą gyvenimą dirbti tą darbą. Šį santykį lemia motyvacijos, sugebėjimų ir charakterio bruožų vienovė, kurią žmogus suvokia… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • šventas — 1 šveñtas, à adj. (4) Š, Rtr, DŽ1, (2) DP24,108,393; SD1177, SD359, H183, R, MŽ, L 1. turintis labai kilnų garbingą tikslą: Taip daryti mano šventa priedermė J.Balč. Mano šventa pareiga – sutrukdyti nedorus tamstos ketinimus ir tuos jaunus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pedagogical calling — pedagoginis pašaukimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Motyvacinių, potencinių ir charakterio savybių visuma, reikalinga pedagogo profesijai įgyti, pedagoginiam darbui sėkmingai ir su pasitenkinimu dirbti, išgyvenant jį kaip savo gyvenimo… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • pedagogical vocation — pedagoginis pašaukimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Motyvacinių, potencinių ir charakterio savybių visuma, reikalinga pedagogo profesijai įgyti, pedagoginiam darbui sėkmingai ir su pasitenkinimu dirbti, išgyvenant jį kaip savo gyvenimo… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”